Arsip Kategori: Kisah Shahabat

Aslm. Kepada pembaca yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa Materi kumpulan cerita  yang ada adalah hasil dari berbagai sumber, ada era muslim, islam pos, kabar makkah, majalah Amanu, ROL, Website kisah nabi, kisah sahabat, kisah tokoh islam, materi lepas dari FB, WA dan lain-lain.  Mohon maaf bagi penulis aslinya apabila tidak  tercantumkan namanya, semoga tulisan-tulisan  kebaikan dari hasil karyanya mendapatkan balasan yang terbaik dari-Nya, amien. Gambar-gambar yang terdapat dalam materi ini juga sebagian besar hanya ilusterasi saja yang diambil dari google. Wasalam

SALIM, MAULA ABU HUDZAIFAH Sebaik-Baik Pemikul Al Qur’an… !

Pada suatu hari Rasulullah SAW berpesan kepada para sha¬habatnya, katanya: “Ambillah olehmu Al Qur’an itu dari empat orang, yaitu: Abdullah bin Mas’ud, Salim maula Abu Hudzaifah, Ubai bin Ka’ab dan Mu’adz bin Jabal … !”Dulu kita telah mengenal Ibnu Mas’ud, Ubai dan Mu’adz! Maka siapakah kiranya shahabat yang keempat yang dijadikan Rasul sebagai andalan dan …

Teruskan membaca »

‘AMR BIN SALAMAH Menjadi Imam Shalat Semenjak Kecil

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari tentang ‘Amr ibnu Salamah Al-Jarmi yang menjadi imam bagi kaumnya, padahal usianya baru enam atau tujuh tahun. Dan itu terjadi di masa Nabi SAW.. ‘Amr bin Salamah menuturkan kelengkapan kisahnya: Kami bermukim di dekat sebuah mata air yang biasa dilewati orang-orang. Suatu ketika serombongan musafir yang berkendaraan melewati kami. Kami pun …

Teruskan membaca »

Umeir Bin Wahab r.a (Jagoan Quraisy Yang Berbalik Menjadi Pembela Islam Yang Gigih)

Di perang Badar ia termasuk salah seorang pemimpin Quraisy yang menghunus pedangnya untuk menumpas Islam. la seorang yang tajam penglihatan dan teliti perhitungannya. Oleh karena itulah ia diutus kaumnya untuk menyelidiki jumlah Kaum Muslimin yang ikut pergi berperang dengan Rasul, dan untuk mengamat-amati apakah di belakang itu ada balabantuan atau yang masih bersembunyi …. Umeir …

Teruskan membaca »

Qeis Bin Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a (Kalau Tidaklah Karena Islam, Maka Ia Lah Ahli Tipu Muslihat Arab Yang Paling Lihai … !)

Walaupun usianya masih muda, orang-orang Anshar me¬mandangnya seperti seorang pemimpin …. Mereka mengatakan: “Seandainya kami dapat membelikan janggut untuk Qeis dengan harta kami, niscaya akan kami lakukan”. Sebabnya is berwajah licin, tak ada suatu pun kekurangan dari sifat-sifat kepemimpin¬annya yang lazim terdapat pada adat kebiasaan kaumnya, selain soal janggut yang oleh para pria dijadikan sebagai …

Teruskan membaca »

Khalid Ibnul Walid r.a (Ia Selalu Waspada, Dan Tidak Membiarkan Orang Lengah Dan Alpa)

Keadaannya memang aneh. dialah yang dulunya menjadi pembunuh kejam yang menggentarkan Kaum Muslimin dalam perang Uhud, kemudian ia pula yang jadi komandan perang yang mengecutkan hari setiap penentang Islam di belakang hari … ! Marilah kita ceriterakan kiaahnya dari bermula. Tetapi dari permulaan yang mana, ya? Karena ia sendiri hampir tak tahu dimana kehidupannya bermula, …

Teruskan membaca »

Abdullah Ibnu Rawahah r.a (Yang Bersemboyan: Wahai Diri Jika Kau Tidak Gugur Di Medan Juang Kau Tetap Akan Mati Walau Di Atas Ranjang)

Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di suatu tempat dataran tinggi kota Mekah, menghadapi para utusan yang datang dari kota Madinah, dengan bersembunyi-sembunyi dari kaum Quraisy. Mereka yang datang ini terdiri dari duabelas orang utusan suku atau kelompok yang kemudian dikenal dengan nama Kaum Anshar (penolong Rasul). Mereka sedang dibai’at Rasul (diambil janji sumpah setia) …

Teruskan membaca »

Ja’far Bin Abi Thalib r.a (Jasmani Maupun Perangainya Mirip Rasulullah)

Perhatikan kemudaannya yang gagah tampan serta berwibawa . . . . Perhatikan warna kulitnya yang cerah bercahaya Perhatikan kelemah lembutannya, sopan santun, kasih sayangnyaj kebaikannya, kerendahan hati serta ketaqwaannya…. Perhatikan keberaniannya yang tak kenal takut, kepemurahannya yang tak kenal batas. Perhatikan kebersihan hidup dan kesucian jiwanya. Perhatikan kejujuran dan amanahnya …. Lihatlah, pada dirinya bertemu …

Teruskan membaca »

Zaid Bin Haritsah r.a (Tak Ada Orang Yang Lebih Dicintainya Daripada Rasulullah)

Rasulullah SAW. berdiri melepas balatentara Islam yang akan berangkat menuju medan perang Muktah, melawan orang-¬orang Romawi. Beliau mengumumkan tiga nama yang akan memegang pimpinan dalam pasukan secara berurutan, sabdanya: “Kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Hari¬tsah! Seandainya ia terbunuh, pimpinan akan diambil alih oleh Jafar bin Abi Thalib; dan seandainya Jafar terbunuh pula, …

Teruskan membaca »

Utsman Bin Mazh’un r.a (Yang Pernah Mengabaikan Kesenangan Hidup Duniawi)

Seandainya anda hendak bermaksud menyusun daftar nama shahabat Rasulullah SAW. menurut urutan masa masuknya ke dalam Agama Islam, maka pada urutan keempat belas tentulah anda akan tempatkan Utsman bin Mazh’un …. Anda ketahui pula bahwa Utsman bin Mazh’un ini seorang muhajirin yang mula pertama wafat di Madinah, sebagaimana ia adalah orang Islam pertama yang dimakamkan …

Teruskan membaca »

Abu ‘Ubaidah Ibnul Jarrah r.a (Orang Kepercayaan Ummat)

Siapakah kiranya orang yang dipegang oleh Rasulullah SAW. dengan tangan kanannya sambil bersabda mengenai pribadinya: “Sesungguhnya setiap ummat mempunyai orang keper¬cayaan, dan sesungguhnya kepercayaan ummat ini adalah Abu ‘Ubaidah ibnul Jarrah … ! Siapakah orang yang dikirim oleh Nabi ke medan tempur ‘Dzatus Salasil sebagai bantuan bagi Amar bin ‘Ash, dan diangkatnya sebagai panglima dari …

Teruskan membaca »

Post sebelumnya «